Priėmimas į Gimnazijos pirmąją klasę

 1. Priėmimo į Gimnazijos pirmąją klasę etapai:
  1. Penkis kartus per mokslo metus (šeštadieniais) organizuojami Mokslo lyderių turnyrai (MLT). Juose pateikiami įvairių dalykų testai. Kokių – iš anksto nepranešama.
  2. Įvykus visiems penkiems Mokslo lyderių turnyrams, suskaičiuojami dalyvio sukaupti MLT balai. Priklausomai nuo to, keliuose turnyruose dalyvavo, šie balai yra 32 %, 34 %, 36 %, 38 % arba 40 % jo MLT įvertinimų vidurkio, pagal formulę: MLT balai = MLT vidurkis × (0,3 + 0,02 × n), kur n – dalyvautų MLT skaičius.
  3. Pirmieji penkiolika aštuntokų, išrikiavus kandidatus pagal MLT balus, ir dalyvavę nemažiau kaip trijuose MLT, priimami be stojamųjų egzaminų.
  4. Po stojamųjų testų (matematikos, gamtos mokslų, lietuvių k. ir anglų k.), kandidatų eiliškumas nustatomas prie stojamųjų testų vidurkio (procentais) pridedant dalyviui priklausančius MLT balus. Pagal šią eilę priimami pirmieji šešiasdešimt kandidatų.
  5. Kandidatų, kurie į Gimnaziją nepateko pagal Tvarkos 1.3 ir 1.4 punktą, eiliškumas nustatomas tik pagal stojamųjų testų vidurkį. Į Gimnaziją priimami pirmieji trys kandidatai, kurių testų rezultatai geriausi.
 2. Priimamų mokinių sąrašas skelbiamas Gimnazijos tinklalapyje https://mlt.ktug.lt/. Gimnazijos direktoriaus nustatytą dieną mokiniai ir jų tėvai (globėjai) privalo atvykti pasirašyti mokymo(si) sutartį.
 3. MLT ir stojamuosiuose egzaminuose leidžiama dalyvauti visų Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų ir gimnazijų mokiniams. Kandidatai privalo registruotis elektroniniu būdu ir atitinkamai sumokėti nustatytą MLT dalyvio registracijos arba pasiekimų rezultatų ir registracijos dokumentų tvarkymo mokestį į Gimnazijos banko sąskaitą Nr. LT09 7300 0100 0223 6714 banke „Swedbank“, AB. Elektroninė registracija įjungiama Gimnazijos tinklapyje likus savaitei iki MLT ir stojamųjų egzaminų vykdymo.
 4. Mokymo(si) sutartis nesudaroma atvejais, kai:
  1. Mokinys yra neįvykdęs visų finansinių įsipareigojimų Gimnazijai;
  2. MLT arba stojamųjų testų metu buvo užfiksuoti drausmės pažeidimo atvejai.